Menu

Terug naar Actualiteit >Basisbereikbaarheid: Landelijke Gilden vreest vervoersarmoede

Geschreven op 23 april 2021. - Persartikel, Maatschappelijke dossiers
Basisbereikbaarheid op het platteland
Veel mensen dreigen vanaf 1 januari 2022 zonder vervoersoplossing te vallen met vervoersarmoede als gevolg. Minstens één kandidaat-uitbater van de mobiliteitscentrale heeft een vordering tot schorsing ingediend bij de Raad van State. Dat vertelde minister Lydia Peeters gisteren in de commissie mobiliteit van het Vlaams parlement. Daardoor is de start van de mobiliteitscentrale op 1 januari 2022 niet meer haalbaar en kan het vervoer op maat niet uitgerold worden. De Lijn plooit op dat moment het aanbod echter wel terug op basis van de plannen rond basisbereikbaarheid. Resultaat: enkel busverbindingen op de hoofdassen en geen aanvullend systeem daarbuiten. Landelijke Gilden roept de beleidsverantwoordelijken op tot uitstel van heel de basisbereikbaarheid met minstens een jaar om de oefening grondiger én beter te maken.

 

Op 1 januari 2022 vervangt basisbereikbaarheid het huidige busvervoer. Buslijnen worden meer gericht op het verbinden van stedelijke centra langs grote steenwegen. Buslijnen die kleinere dorpskernen bedienen worden beperkt. Gebieden zonder vaste busverbinding krijgen ‘vervoer op maat’. Dat kan een ‘flexibele’ belbus zijn, maar ook een openbare vervoerstaxi, een deelfiets of deelauto. De nieuwe mobiliteitscentrale wordt hierin de centrale draaischijf. Mensen kunnen er terecht voor het bepalen van hun route, de aankoop van tickets en hun vragen rond het openbaar vervoer in al zijn facetten: trein, tram, bus, deelfietsen en -wagens en flexsystemen. Samen met de mobiliteitscentrale kan ook het vervoer op maat niet opstarten op 1 januari 2022.

Wanneer de buslijnen wel herschikt worden, dreigen hele gebieden - vooral landelijke - plots zonder openbaar vervoer te vallen. In vele landelijke regio’s zal dan het vervoer op maat het enige openbaar vervoer zijn. Nu al worden deze regio’s omwille van dat het (te) beperkte openbaar vervoer wel eens ‘vervoerswoestijnen’ genoemd.

“Behoud de bestaande dienstregeling van De Lijn, de belbussen en het huidige systeem rond aangepast vervoer tot alle aspecten van het vervoer op maat zijn uitgewerkt”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Landelijke Gilden. “Zoniet vallen de meest kwetsbare mensen en mensen in landelijke gebieden helemaal zonder vervoer”.

Landelijke Gilden vraagt om alles zeer grondig voor te bereiden en werkt graag mee aan oplossingen, anders dreigt naast de vervoerswoestijn het juridisch moeras. De aanbesteding van de mobiliteitscentrale is immers slechts een eerste aanbesteding in een lange rij. De 15 vervoersregio’s moeten elk afzonderlijk nog een aparte aanbesteding organiseren voor de deelmobiliteit (vnl. fietsen en wagens) en voor het flexsysteem (een flexibele belbus of een openbare vervoerstaxi).

>> Lees ook ons hele dossier over basisbereikbaarheid