Menu

Terug naar Actualiteit >Buxusmot: Bestaan er preventieve maatregelen tegen de buxusmot?

Geschreven op 09 april 2019. - Nieuws, Tuinieren
SOSbuxusmot

Helaas, op dit moment bestaat er geen enkel middel waarvoor op wetenschappelijk basis is aangetoond dat het een preventieve werking heeft tegen de rupsen van de buxusmot. Op geen enkele verpakking zal je dit terugvinden. Momenteel worden op de proeflocaties van PCS en ILVO een aantal middelen uitgetest.

 

Voorlopig is het nog te vroeg voor resultaten

De wet staat niet toe om zomaar alle mogelijke middelen als bestrijdingsmiddel op planten te gebruiken. Dit wordt vaak omzeild door het te omschrijven als plantversterkend middel, zoals basalt- of lavameel en plantenaftreksels.

Basalt- of lavameel (gesteentemeel) worden af en toe vermeld als preventief middel, maar deze behoren tot de plantversterkende middelen en zijn niet erkend als gewasbeschermingsmiddel. Basalt- en lavameel kunnen gebruikt worden om bladeren droog te houden en dus schimmelaantasting te vermijden, maar het is niet bewezen of ze enige werking vertonen tegen de buxusmotrups.

SOSbuxusmot onderzoekt in 2019 het effect van deze middelen op het voorkomen van buxusmotschade.

Van de plantenaftreksels is enkel brandnetelgier erkend als basisstof voor gebruik tegen bladluizen, schimmels en bacteriën op siergewassen in open lucht, zoals buxus. Brandnetelgier mag dus gebruikt worden op buxus, maar niet met als doel de rupsen van de buxusmot te beheersen. De werking ervan tegen buxusmotrupsen is trouwens niet bewezen, maar wordt momenteel ook getest door het PCS en het ILVO.

Chemische middelen inzetten vooraleer de aanwezigheid van rupsen is vastgesteld is bovendien uit den boze. Het is zeer inefficiënt, slecht voor de natuur en het milieu en het kan resistentie in de hand werken.

 

Vakantieplannen deze zomer?

Buxus is een stevige plant en kan zich nog herstellen zelfs bij een stevige vraatschade. Het is echter wel belangrijk om te vermijden dat nieuwe scheuten telkens opnieuw worden weggevreten door de rupsen, want dit kan op langere termijn nefast zijn voor de struik. Het blijft noodzakelijk om de planten een zomer lang te controleren op rupsen en indien nodig te behandelen. Vermits momenteel geen preventieve oplossingen gekend zijn, kan je een goede buur of vriend inschakelen om tijdens een langere afwezigheid je buxussen in het oog te houden. 

 

Dit artikel is geschreven in opdracht van het onderzoek naar gepaste bestrijding van de buxusmot. Dit wordt uitgevoerd door PCS en ILVO, met de steun van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij. AVBS en Landelijke Gilden zorgen voor de bekendmaking van de onderzoeksresultaten. 

 

Partners SOSbuxusmot _______________________________