Menu

Terug naar Actualiteit >Buxusmot: monitoring

Geschreven op 14 juni 2019. - Nieuws, Tuinieren
sosbuxusmot

Van maart tot oktober bezoekt een team van SOSbuxusmot elke week twee locaties met veel buxus om er de ontwikkeling van de buxusmot en de schade aan de planten op te volgen. Deze observaties worden gebruikt om tuineigenaars via de nieuwsflitsen op de hoogte te houden van het juiste moment voor actie.  

 

Hoe verloopt de staalname? 

In het Kasteel van Tudor (Brugge) zijn grote buxusformaties. In 2018 werd voor het eerst aantasting waargenomen door de buxusmot. Er wordt op deze locatie geen bestrijding toegepast, zo kan SOSbuxusmot hier nauwlettend opvolgen hoe de levenscylcus verloopt van rups, lave, pop, spinsel en schadesymtomen. Dit gebeurt één maal per week en wordt uitgevoerd aan de hand van visuele inspecties van de planten op larven, poppen, spinsels en schadesymptomen, in combinatie met feromoonvallen zodra de motten verschijnen.  

 

Olivier is een van de staalnemers die wekelijks op pad is om de status van de buxusmot te controleren. "Bij aankomst op de locatie van de staalname, kijken wij eerst waar de aantasting (globaal gezien) het sterkst is. Dan gaan wij op zoek naar de rupsen en de poppen. Die vinden we meestal op de plaatsen waar de aantasting het grootste is. Hiervoor stellen wij een timer in op 10 minuten. Gedurende deze 10 minuten speuren we de buxusstruiken af op zoek naar rupsen en/of poppen. Hiervoor trekken we de planten voorzichtig open en tellen we de waargenomen stadia van de buxusmot. " 

Van zodra er motten kunnen verschijnen, worden feromoonvallen geplaatst op de locatie. Het doel hiervan is om het verband tussen de piekaanwezigheden van weggevangen motten en het ideale bestrijdingstijdstip van de jonge larven te bevestigen. 

Er wordt gebruik gemaakt van een val met opvangpotje en een feromooncapsule. De opvangvloeistof is ethyleenglycol (antivries). 

Op het staalnameformulier worden de volgende zaken genoteerd. 

  •  Aantal waargenomen rupsen 

  • % ingesponnen rupsen 

  • Geschatte grootte (in mm) van de rupsen 

  • Aantal waargenomen poppen 

  • Aantal motten waargenomen in de val 

  • Schade aan de buxus (geen, weinig, matig, veel) 

  • Detail schadebeeld (schrapen bladmoes, happen uit blad, bladskeletten, uitwerpselen) 

Al deze wekelijkse data worden dan verwerkt in een model, waarmee de onderzoekers van SOSbuxusmot kunnen inschatten wanneer de volgende schadepiek van de buxusmotrupsen zal optreden.  

  

Wil je op de hoogte blijven?  

Abonneer je op de gratis nieuwsflits van SOSbuxusmot. Dan houden we je op de hoogte wanneer de rupsen verschijnen en stellen we voor welke acties je kan ondernemen om deze plaag te beheersen. 

Professionele kwekers en buxusverzorgers verwijzen we naar de waarschuwingsberichten van het PCS om hen op de hoogte te houden van de fenologie en beheersing van de buxusmot in Vlaanderen.