Menu

Terug naar Actualiteit >Buxusmot: Stappenplan bij toepassing van bestrijdingsmiddelen

Geschreven op 09 april 2019. - Nieuws, Tuinieren
sosbuxusmot

Weet wat je doet als je gebruik maakt van bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot. Met een correcte werkwijze kan je bestrijdingsmiddelen efficiënt inzetten met een minimum aan risico naar leefmilieu, natuur, je omgeving en jezelf.

 

Toegelaten middelen

Werk alleen met toegelaten middelen die ook door particulieren gebruikt mogen worden en die werkzaam zijn tegen de buxusmotrups.

Op www.fytoweb.be vind je deze middelen terug door te zoeken op ‘rupsen’ of ‘bladvretende rupsen’ onder de noemer ‘ziekte/plaag/onkruid’. Enkel de middelen voor ‘amateurgebruik’ als doelgroep met een erkenning in ‘sierplanten’ kunnen gebruikt worden. Je kan je ook laten adviseren door een expert (bv. tuincentra) of een professionele tuinman de behandeling voor jou laten uitvoeren.

 

Behandel enkel wanneer je rupsen ziet op de buxus

De buxusmot als vlinder, ei, larve, pop geeft een inzicht in de verschillende levensfasen van de buxusmot.

 

Stap 1: Bereid je grondig voor

Trek beschermende kledij aan
 • Gebruik handschoenen van nitril of neopreen en zet een veiligheidsbril op. Voor brillendragers bestaan er overzetbrillen.
 • Draag bedekkende kledij, bij voorkeur een spuitpak, die armen, lichaam en benen bedekt. Trek de broekspijpen over de laarzen, stop ze er niet in.

 

Bereken hoeveel vloeistof nodig is om een bepaalde oppervlakte te behandelen

Begin niet zomaar een product te spuiten, maar neem je tijd om te berekenen hoeveel je ervan nodig hebt om in jouw tuin alle planten te behandelen (spuitvolume). Zo heb je achteraf ook geen zorgen met de resten die achterblijven.

Om het spuitvolume te berekenen, gebruik je gewoon regenwater. Vul het vat van je spuit met een gekende hoeveelheid (zuiver) water (bijvoorbeeld 5 liter) en behandel een aanplanting met een gekende oppervlakte langs alle kanten tot er net geen water begint af te druppelen. Meet na de behandeling af hoeveel water er nog in de tank aanwezig is (bijvoorbeeld 3 liter). Het verspoten volume water bedraag 5 liter minus 3 liter, dus het nodige spuitvolume bedraagt 2 liter. 

 

Voorbeeld 1
Hoeveel vloeistof heb je nodig voor het behandelen van een haag van 4 m lang, 1 m hoog en 0,5 m breed?

Laten we ervan uitgaan dat je 2 liter water nodig hebt om deze haag nat te spuiten. Hoeveel m² haag heb je zo kunnen behandelen? Bereken de oppervlakte van de twee zijkanten en het bovenvlak, en maak de som. 

 • zijkanten 2 x (4 m x 1 m) = 8 m²
 • bovenvlak 4 x 0,5 m = 2 m²
 • De som van de behandeld oppervlakte is in totaal 10 m².

Besluit: met jouw specifieke stapsnelheid en drukzetting van de spuit heb je 2 l spuitvloeistof nodig om 10 m² haag te behandelen tot juist voor het afdruppelen begint.

 

Voorbeeld 2

Hoeveel vloeistof heb je nodig voor het behandelen van 30 m² haag en 8 bollen?

Met bolvormen wordt de berekening ingewikkelder. Meet de doorsnede van elke bol en bereken de oppervlakte.

 • oppervlakte bol = 4 x Pi x R², met Pi = 3,141592654 en R = de helft van de doorsnede van de bol (= straal)

In dit geval hebben de 8 bollen elk een oppervlak van ± 0,6 m², in totaal is dat 8 X 0,6 m² of 4,8 m². Samen met de haag van 30 m² maakt dat 34,8 m² of afgerond 35 m².

Wetende dat je 2 liter spuitvloeistof nodig hebt per 10 m², kan je nu berekenen hoeveel je nodig hebt om 35 m² te behandelen.

 • berekening benodigd spuitvolume : (35 m²/10 m²) x 2 l iter = 7 liter spuitvloeistof
 

 

Stap 2: Maak de spuitoplossing klaar

Werk op een onverhard oppervlak zoals het gazon, zodat gemorste hoeveelheden niet kunnen afspoelen naar de riool of een gracht. Kleine resten van de spuitvloeistof worden in de grond afgebroken door het microbieel leven.

Bereken de benodigde hoeveelheid van het product

De aanbevolen dosis voor de meeste insecticiden toegelaten voor amateurgebruik, is uitgedrukt als een concentratie, bijvoorbeeld 7 ml product per liter spuitvloeistof (7 ml/liter). Je hebt al berekend hoeveel spuitvloeistof je nodig hebt voor je eigen tuin, als je dit nu vermenigvuldigt met de concentratie dan weet je hoeveel product je moet afmeten voor een correcte bespuiting. Stel dat je 7 liter spuitvloeistof nodig hebt en dat de concentratie 7 ml/liter bedraagt, dan bereken je de hoeveelheid product als 7 liter x 7 ml/liter of 49 ml.

Deze kleine hoeveelheid kan je afmeten met het bijgeleverde maatbekertje. Je kan ook gebruik maken van een plastic spuitje waarmee je het product optrekt en dat je specifiek voor deze toepassing bewaart.

 

Vul het vat van het sproeitoestel

 • Giet eerst de helft van de benodigde hoeveelheid water in het vat. In ons voorbeeld is dat 3,5 liter.
 • Breng de afgemeten hoeveelheid middel in het vat. 49 ml in ons voorbeeld.
 • Spoel de maatbeker of het spuitje en voeg alle spoelwater hiervan toe aan het vat.
 • Voeg nu de resterende hoeveelheid water toe. In ons voorbeeld is dat opnieuw 3,5 liter. We berekenden immers dat we 7 liter water nodig hebben om alle planten te behandelen.
 • Plaats het spuitmiddel in de verpakking samen met het maatbekertje/spuitje terug op een veiligie plaats. Bewaar alles bij voorkeur achter slot en grendel.
 • Controleer of het bijna windstil is en er niet meteen regen in de lucht hangt.
 • Nu ben je klaar om de behandeling uit te voeren.

 

Stap 3: Voer de behandeling uit

 • Werk enkel op een bijna windstil moment als er niet meteen regen voorspeld wordt.
 • Spuit enkel op de planten die je moet behandelen. 
 • Kijk uit dat je niet te dicht komt bij wateroppervlakten. Wettelijk moet je minimum 3 meter afstand houden.
 • Respecteer deze afstand ook tegenover verharde oppervlakten die afwateren naar een gracht of riolering.

 

Staf 4: Wat doen na de behandeling van alle planten?

 • Misschien heb je toch nog spuitvloeistof over? Verspuit het over het reeds behandelde oppervlak maar verlaag de spuitdruk en stap wat sneller dan voordien.
 • Spoel het vat met een kleine hoeveelheid water (0,5 liter) en verspuit dit spoelwater over het reeds behandelde oppervlak. Ideaal is om dit driemaal na elkaar uit te voeren. De concentratie van het middel in het restwater is dan minder dan 2% van de initiële concentratie.
 • Indien je ook de buitenkant van het spruittoestel wenst te reinigen, doe dit dan eveneens op een onverharde ondergrond om te vermijden dat spuitmiddel in oppervlaktewater terecht komt.
 • Vergeet ook je laarzen en handschoenen niet uitwendig te spoelen, eveneens op een onverharde ondergrond.
 • Berg het gerief veilig op (liefst achter slot en grendel), was de kleren die je aan had en neem zelf een douche.

 

Dit artikel is geschreven in opdracht van het onderzoek naar gepaste bestrijding van de buxusmot. Dit wordt uitgevoerd door PCS en ILVO, met de steun van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij. AVBS en Landelijke Gilden zorgen voor de bekendmaking van de onderzoeksresultaten. 

 

Partners SOSbuxusmot _______________

 

Campagnewebsite www.sosbuxusmot.be