Menu

Terug naar Actualiteit >Buxusmot: Wat met het snoeiafval van aangetaste buxus?

Geschreven op 11 april 2019. - Nieuws, Tuinieren
sosbuxusmot

Het is geen optie om het snoeiafval van buxus die geplaagd is met buxusmot zelf te composteren. Mits een intensieve opvolging in combinatie met een correct toegepaste beheersing is de buxusmot onder controle te houden.

 

 

Opletten met snoeiafval

Soms is de schade te ver gevorderd en zit er niet anders op dan de aangetaste struik af te voeren. Leg daarbij enige zorg aan de dag. Want in die buxusresten zitten eitjes, rupsen en poppen die er nog een tijdje op kunnen overleven en de buxusmot zelf kan al vliegend ettelijke kilometers afleggen. Alle snoeiafval is een belangrijke bron van nieuwe infecties door buxusmot, zowel thuis voor je buren en ook als je onderweg bent naar het recyclagepark.

 

Het buxusmateriaal  thuis composteren is af te raden

Breng het snoeiafval naar het recyclagepark. Wie een groen- of gft-container heeft, kan hierin ook kleinere hoeveelheden materiaal kwijt.Laat de snoeiresten geen weken liggen in de tuin of garage, maar voer het zo snel mogelijk af naar het recyclage. Hetzelfde geldt voor wat er daarna gebeurt.

 

Een snelle en professionele compostering

Het is van groot belang dat het buxusafval zo snel mogelijk wordt verwerkt in een professionele composteringsinstallatie. Op het recyclagepark mag het materiaal niet langer dan 1 week bewaard worden voor het afgevoerd wordt naar de composteringsinstallatie. En ook daar wordt de opslagtermijn zo kort mogelijk gehouden. Volgens hun lastenboek is de maximale opslagtermijn 2 weken.  

De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden voldoende garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot.

 

Het materiaal afgedekt afvoeren

Om onderweg verspreiding te voorkomen van rupsen, eitjes en poppen, wordt aangeraden om het buxusmateriaal in gesloten plastic zakken af te voeren. Grote hoeveelheden op een aanhangwagen kunnen afgedekt worden. Het is echter belangrijk dat het afdekzeil en de plasticzak niet bij het groenafval terecht komen. Goed uitschudden en ontdoen van resten als je de zeilen en zakken opnieuw wil gebruiken of laat het achter bij het huishoudelijk afval.

 

Deponeren bij het groenafval

Op het recyclagepark worden de verschillende fracties tuinafval vaak afzonderlijk ingezameld, zoals snoeihout, boomwortels met boomstronken en gemengd groenafval.

Het is belangrijk dat het buxusmateriaal bij het groenafval terecht komt, zodat het zeker gecomposteerd wordt. Snoeihout of boomwortels worden in sommige gevallen verhakseld en als mulchmateriaal gebruikt. Zo is er risico op verdere verspreiding, want er is geen afdoding van de mot, ei, rups op pop. Aan de recyclageparken is gevraagd om het groenafval duidelijk aan te geven, eventueel met een bordje ‘buxusmateriaal hier’. Om verspreiding van de buxusmot tegen te gaan is het ook aangeraden om de container af te dekken.

 

Lees ook dit artikel van VLACO over het composteren van buxussnoeiafval.

 

 

Heb je nog een vraag over buxusmot? Laat het weten op www.sosbuxusmot.be.

 

 

Dit artikel is geschreven in opdracht van het onderzoek naar gepaste bestrijding van de buxusmot. Dit wordt uitgevoerd door PCS en ILVO, met de steun van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij. AVBS en Landelijke Gilden zorgen voor de bekendmaking van de onderzoeksresultaten.

 

Partners SOSbuxusmot _______________

Campagnewebsite www.sosbuxusmot.be