Gezondheidszorg | Landelijke Gilden
Menu

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg op het platteland

Met de nieuwe ziekenhuisnetwerken staat de gezondheidssector voor een grote hervorming. Landelijke Gilden maakte een lijst van de belangrijkste voorstellen. Hervormingen zijn noodzakelijk – en zullen dat ook blijven – maar we kunnen bijvoorbeeld niet aanvaarden dat plattelandsbewoners veel verder naar het ziekenhuis moeten of dat de ambulance te lang onderweg is naar hen.

Interessante artikels

Ouder worden op het platteland
Nieuws, Senioren, Maatschappelijke dossiers

Iedereen wil graag in het eigen huis oud worden. Kritische stemmen vragen zich af of dit wel...

Ouderenzorg
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Aangepast beleid van zorg en ondersteuning
Eerstelijnszorg en eerstelijnszones
Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Huisartsen, apothekers, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… zijn de lokale zorg- en hulpverleners...

interventietijden op het platteland
Ledenblad Buiten
Vanuit de aandacht voor het platteland formuleerde het Nationaal Bestuur van Landelijke Gilden de volgende bezorgdheden.