Het ontstaan

Landelijke Gilden werd opgericht in 1972 naar aanleiding van een herstructurering van Boerenbond. De leiding van de organisatie zocht een antwoord op de nieuwe noden, ontstaan door een grondige hervorming van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Er was sprake van een sterke daling van het aantal landbouwers. De tijd waarin boeren zowel kippen, koeien als varkens hielden, was voorbij. Er ontstonden meer en meer gespecialiseerde bedrijven. Daarvoor werden er per fusiegemeente nieuwe bedrijfsgilden opgericht.

Maar er was meer aan de hand. Al van in de jaren 60 organiseerde de 'Kultuurdienst' van Boerenbond sociaal-culturele vorming voor de leden, als antwoord op de botsing tussen de snel veranderende wereld en het traditionele cultuurpatroon van het platteland en zijn bewoners.

De oprichters van Landelijke Gilden inspireerden zich op het ontstaan van het sociaal-cultureel vormingswerk in Vlaanderen en op de omvorming van de Boerinnenbond tot KVLV en van de Boerenjeugdbond tot KLJ. Onder de kerktoren werden lokale afdelingen opgericht die luisterden naar de naam ‘landelijke gilde’. Ze richtten allerlei socio-culturele activiteiten in voor alle bewoners van het platteland. Het lidmaatschap was toegankelijk voor alle mannelijke dorpsbewoners. De professionele belangenverdedigng van de boeren werd vanaf 1972 behartigd door de ‘bedrijfsgilde’ (per gemeente).

De eerste jaren profileerde Landelijke Gilden zich vooral als lokale vereniging. Naar het einde van de jaren 80 werden de bovenlokale besturen uitgebouwd en ontstond de gewestelijk werking.

Een eigen identiteit

De omschakeling vereiste een grondige mentaliteitswijziging, wat soms veel tijd en overtuigingskracht kostte. Geleidelijk evolueerde Landelijke Gilden tot een echte plattelandsbeweging, met openheid voor mannen, vrouwen én gezinnen, met een eigen werking voor tuinliefhebbers, senioren en schapenhouders.

Veel initiatieven zagen het licht: De week van de Landbouw (1982), de Nationale Streekzoektocht (1984), Plattelandsklassen (1985) en Open tuinen (1993).

De bescherming van het landelijke karakter en de waarden van het platteland - voor mensen die er wonen, werken of ontspanning zoeken - was van meet af aan één van de belangrijkste doelstellingen van Landelijke Gilden.

Op de website van Het Virtuele land vind je de hele geschiedenis van Landelijke Gilden. Boerenbond zelf bestaat natuurlijk veel langer.  Een overzicht van de geschiedenis van Boerenbond vind je op de website van Boerenbond.

Met onderstaande filmpjes krijg je een terugblik op 50 en 40 jaar geschiedenis van Landelijke Gilden.