Landelijke Gilden maakt deel uit van een grote familie, en werkt ook samen met heel wat partners. Ontdek ze op deze pagina.

De Landelijke Beweging

Samen met onderstaande organisaties vormt Landelijke Gilden de Landelijke Beweging, een groep socioculturele organisaties die zich samen inzetten voor een vitaal en bruisend platteland in Vlaanderen.

 • Ferm, een netwerk gedragen door vrouwen.
 • KLJ, een jeugd- en jongerenbeweging.
 • LRV, een erkende Vlaamse sportfederatie voor ruiters.

Boerenbond en de beroepsorganisaties

Landelijke Gilden ontstond ruim vijftig jaar geleden uit Boerenbond, en voelt zich nog steeds sterk verbonden met de land- en tuinbouw. Landelijke Gilden onderhoudt daarom dus vanzelfsprekend een goede band met de diverse beroepsorganisaties.

 • Boerenbond, de belangenorganisatie voor de Vlaamse land- en tuinbouw.
 • AVBS, de sierteelt- en groenfederatie.
 • Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers
 • Ferm voor Agravrouwen, de belangenverdediger voor ondernemende vrouwen in land- en tuinbouw.

Partnerorganisaties

Landelijke Gilden is partner van heel wat organisaties, en dat in tal van levensdomeinen.

Internationale solidariteit en ontmoeting
 • Trias ngo, een ngo die zich inzet voor ondernemende mensen, in noord en zuid. Landelijke Gilden is samen met Ferm, KLJ en Groene Kring, Boerenbond, Markant, Neos, Unizo en CD&V stichtende partner van Trias.
Zorg en welzijn
 • Mantelzorgnetwerk vzw, dat mantelzorgers verbindt, ondersteunt en zichtbaar maakt, en hun belangenverdediging opneemt.
 • Ferm Thuiszorg, dat thuiszorg organiseert voor al wie daar (tijdelijk) nood aan heeft.
 • Steunpunt Groene Zorg vzw, dat allerlei activiteiten op maat organiseert om kwetsbare groepen te ondersteunen, in een groene en landelijke omgeving.
 • Ferm Kinderopvang, dat kwalitatieve kinderopvang organiseert voor kinderen van 0 tot 12 jaar, in een landelijke omgeving en vanuit een familiale sfeer.
Landelijk toerisme en educatie
 • Plattelandsklassen vzw, een vereniging die zich inzet voor landbouweducatie.
 • Logeren in Vlaanderen vzw, dat vakanties in eigen land promoot en logies ondersteunt.
 • CAG vzw, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, dat de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven bestudeert.
 • Plattelandscentrum Meetjesland, dat zich inzet voor beleving van het Meetjeslandse platteland.
 • 't Pleckske vzw, een samenwerkingsverband dat werkt aan draagvlak voor land- en tuinbouw op het platteland.