Middelburg, een klein dorp maar met een oh zo grote verbondenheid.

Middelburg is een klein dorpje grenzend aan Nederland. Met zijn ongeveer 640 inwoners is het misschien klein qua inwoners, maar des te grootser qua verbondenheidsgevoel. Het dorp zelf ligt ver van de hoofdgemeente, vooral dan omdat de expresweg tussen hen in ligt. De dorpskern is er pittoresk, de mensen hartelijk en er zijn een aantal actieve verenigingen die inzetten op ontmoeting. Er is een bloeiend wijkschooltje en er is de dorpszaal die mogelijkheden schenkt tot samenkomen. Deze laatste kent in april een heropening na een grondige renovatie. Extra mogelijkheden dus voor de straatambassadeurs om hier een invulling aan te geven. Want die vrijheid krijgen ze van de gemeente, die mee de straatambassadeurs willen begeleiden en hen hun dienstverlening beter zal leren kennen. Door deze wisselwerking tussen gemeente en haar inwoners op poten te zetten, zullen vraag en aanbod in de toekomst beter afgestemd worden op de noden van de buurt. 
Landelijke Gilden begeleidt dit traject en zorgt ervoor dat er op een participatieve wijze wordt gewerkt aan verduurzaming

Marieke De Boe

Marieke De Boe

Consulent Maatschappelijke Innovatie

Op de startavond waren maar liefst 17 enthousiaste buurtbewoners aanwezig.

Schitterend om te zien hoe enthousiast zij werden over het project!