Titel

Busje komt zo

Introductie tekst

In de toekomst dreigen steeds meer plattelandsgemeenten niet meer te kunnen rekenen op een volwaardig openbaar vervoer. Landelijke Gilden zoekt daarom naar en pleit voor alternatieve vervoerswijzen om mobiliteitsarmoede op het platteland tegen te gaan. 

Met 'Busje komt zo zetten we in 2021 op verschillende plaatsen een actie op om het verdwijnen van buslijnen, vóórdat er goede alternatieven uitgewerkt zijn, aan te kaarten.

Campagnebeeld Busje komt zo