Titel

CIRCUS

Introductie tekst

Ontdek CIRCUS, Connecting Initiatives for Rural Communities Upscaling their Sustainable Energy, een Interreg NWE-project dat plattelandsgemeenschappen ondersteunt bij het versterken van hun energiecapaciteit. 

We bundelen krachten van bewoners, ondernemers, lokale en internationale overheden om samen te werken aan een duurzame energietoekomst. 

logo circus
windmolens op platteland

Het project helpt plattelandsbewoners, met een voorkeur voor boeren, en lokale autoriteiten om samen te werken aan een duurzame energietoekomst. Dit wordt bereikt door middel van een digitaal infoplatform met methodologieën en tools. 

Het doel is om in eerste instantie 30 energiegemeenschappen in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk, Ierland en Duitsland te begeleiden bij het installeren van een equivalent van 30.000 extra PV-panelen. Daarnaast zullen 150 getrainde adviseurs ervoor zorgen dat de methode ook na het aflopen van het project blijft voortbestaan. 

Landelijke Gilden is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van het project, de communicatiestrategie en het ontwikkelen van een participatieve methodiek om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde tools effectief worden gebruikt.

logo's van al de partners