Titel

Energiedorpen: Heist-op-den-Berg

Logo Energiedorpen. 3 groene huisjes met een stekker door
Energiedorpen bbq Schriek

Energiedorpentour langs lokale activiteiten

Tijdens de zomer bezocht Energiedorpen de Hoevebarbecue in Schriek, de maandagmarkt in Heist-op-den-Berg en Planeet Heist. Inwoners konden er hun vragen en noden rond (hernieuwbare) energie melden. 
Aansluitend volgt in het najaar een infomoment met workshop voor inwoners van de gemeente. 

Resultaten eerste bevraging

Uit de gesprekken met inwoners van Heist-op-den-Berg en deelgemeenten leren we dat het merendeel van de gesproken inwoners eigenaar is van de woning en ze wel benieuwd zijn naar hoe ze kunnen besparen op hun energiefactuur en welke energiebron voor hen het meest interessant en haalbaar is.
Vragen over thuisbatterijen, zonnecollectors, kleine windmolens, maar ook stroompieken, het sociaal tarief en subsidies kwamen ter sprake. Ook de bezorgdheid over de toekomst van de volgende generaties en het al dan niet haalbaar zijn nog een eigen woning te hebben, werd aangehaald. Het concept van persoon-aan-persoon-verkoop werd geopperd als mogelijke tijdelijke oplossing. 
Opmerkelijk is dat vragen over isoleren en renoveren nauwelijks werden aangehaald. Nochtans ligt een groot deel van het energieverbruik van de gemeente bij de woningen. Open bebouwing en oudere woningen zorgen dat er heel wat energie verloren gaat. Hier liggen dan ook heel wat kansen om het energieverbruik van de gemeente te verlagen. 

Vervolgtraject

Met de opgedane informatie gaan we op donderdag 9 november met de inwoners van de gemeente aan de slag tijdens een infomoment met workshop. Een energie-expert legt het complexe energieverhaal op een verstaanbare manier uit en maakt ons wegwijs in het huidige aanbod. Vervolgens gaan we met de aanwezigen op zoek naar lokale kansen en oplossingen.