Titel

Energiedorpen: Ranst

Logo Energiedorpen. 3 groene huisjes met een stekker door

Energiedorpentour langs lokale activiteiten

Tijdens de zomer bezocht Energiedorpen de Havenfeesten in Emblem, het klimaatcafé in Ranst, de jaarmarkt in Broechem en de Boerenmarkt in Ranst. Inwoners konden er hun vragen en noden rond (hernieuwbare) energie melden. 
Aansluitend volgen in het najaar infomomenten en workshops voor de inwoners van de gemeente.

Energiedorpen Jaarmarkt Broechem

Resultaten eerste bevraging

Tijdens de dorpentour gingen we in gesprek met jong en oud, voor- en tegenstanders van hernieuwbare energie. Er is veel animo rond en interesse voor het energieverhaal in Ranst en deelgemeenten!
Heel wat inwoners hebben ook al van het project gehoord of zich opgegeven voor de workshops. 

Het wel of niet nemen van een thuisbatterij is misschien wel de meest gestelde vraag. Gevolgd door de werking van de digitale meter. Er worden in een snel tempo nieuwe technologieën ontwikkeld waardoor inwoners niet meer weten wat wel of niet te doen. 
Sommige vinden zichzelf te oud om nog te investeren in hernieuwbare energie. Maar ze willen wel eens nadenken over 'het algemeen goed'. Iedereen, ongeacht de leeftijd, kan immers een rol spelen in de energietransitie. Iedereen heeft kennis en/of vaardigheden die benut kunnen worden om andere inwoners mee aan boord te nemen in het energieverhaal.
Wie al zonnepanelen heeft liggen kan familie of vrienden zonder zonnepanelen toch aan groene stroom helpen. Het persoon-aan-persoon-verkoop model is dan misschien niet meteen winstgevend maar kan anderen die geen gebruik kunnen maken van hernieuwbare energie, toch de kans op groene stroom aanbieden. Vooral inwoners met een tweede woning of met kinderen zonder zonnepanelen op de woning, vinden het concept van energiedelen best wel interessant. 

Naast dit positieve verhaal werd er ook gewezen op het nut en de veiligheid van nucleaire energie, het vervuilende aspect van batterijen en het allegaartje van ministers die onvoldoende deskundig zijn om rond bepaalde thema's aan de slag te gaan. De infomomenten en workshops beloven boeiend te worden ...

Vervolgtraject

Met de opgedane informatie gaan we op woensdag 8 en dinsdag 21 november met de inwoners van de gemeente aan de slag tijdens twee infomomenten en workshops. Een energie-expert legt het complexe energieverhaal op een verstaanbare manier uit en maakt ons wegwijs in het huidige aanbod. Vervolgens gaan we met de aanwezigen op zoek naar lokale kansen en oplossingen. 

 

 

Stefan Oorts

Deskundige participatie gemeente Ranst

Alles is liefde en liefde is energie
Vanuit het gemeentebestuur Ranst nemen we deel aan het traject ‘Energiedorpen’.

Op de liefde kan je niet besparen maar misschien wel op jouw energiefactuur?
Energiedorpen geeft geen versier- of relatietrucs maar wel besparingsadvies en tips om hernieuwbare energie op te wekken en slim te gebruiken.