Titel

Van dorpszaal naar dorpshuis

Introductie tekst

Met dit Platteland plus project dat loopt van 2023 tot eind 2024, ontwikkelen we een trajectbegeleidingsmethodiek om van een bestaande dorpszaal te evolueren naar een dorpshuis. We passen dit toe bij 6 beheerdersgroepen van dorpszalen in Vlaams Brabant. We kunnen hierbij rekenen op de praktijkervaring van vzw Sporen die in Glabbeek-Zuurbemde een BuurtZorgHuis ‘Herberg Stanske’ aan het oprichten is.

 

Dorpszaal Vissenaken in de stijgers

Beschikt jouw gemeente over een goed gelegen dorpszaal of gebouw dat veel leeg staat? Is er een buurthuis waar meer potentieel in zit? Staan ontmoeting, inclusie, sociale cohesie en de strijd tegen vereenzaming hoog op jullie agenda, maar ontbreekt het jullie aan procesbegeleiders om er werk van te maken? Daar willen we dankzij het Platteland Plus-project 'Van dorpszaal naar dorpshuis' verandering in brengen. 

Wat willen we realiseren met dit project?

  1. Het project wil op lange termijn de achteruitgang op het platteland van het aantal gemeenschappelijke voorzieningen tegengaan;
  2. Het project wil promotie maken voor een innovatief concept (het dorpshuis) om in te zetten als instrument van plattelandsontwikkeling om de leefbaarheid van (perifere) dorpskernen te verbeteren.
  3. Het project zal zes groepen beheerders van gemeenschappelijke voorzieningen, in het bijzonder v.z.w’s, ondersteunen en begeleiden in hun proces om van hun site op termijn een dorpshuis te maken.
  4. Het project richt een ‘community of practice dorpshuizen’ op. Personen en organisaties die begaan zijn met het concept ‘dorpshuis’ zullen hier hun kennis en ervaringen kunnen delen met meerwaardezoekers om progressie en een vergroting van het draagvlak rond het concept te bekomen.
  5. De ervaringen met dit project (trajectbegeleiding, oprichting buurtzorghuis, community of practice) verschijnen in een publicatie om anderen te inspireren. Beleidsaanbevelingen zullen op een afsluitende studiedag worden voorgesteld.