Hoeve Bonem

Omschrijving

De historiek van Hoeve Bonem gaat terug tot de 13de eeuw. De hoeve ligt op een terp en is volledig omringd door water, een restant van het voormalige krekengebied. In 2005 werd de restauratie van de hoeve, de tuin en het landschap errond (16 ha) aangevat.

Erik Dhont ging de uitdaging aan om een vernieuwende hedendaagse visie te implementeren met respect voor de intimiteit en historiek van de hoeve en het omringende polderlandschap.bonem Deze werken worden sinds 2012 voortgezet door tuinman Gijsbert Smid die het domein volledig ecologisch beheert. Er werden poelen en een zwemvijver aangelegd, er is een boomgaard en een groentetuin, hooiweides met graspaden, struwelen met oude rozen.

Foto's: Gijsbert Smid

Tuin van de toekomst 

Deze tuin is inmiddels 10 jaar bezig met de bodem van een klassieke moestuin naar een ecologische moestuin met een 6-jarige vruchtwisseling, gebruik van mulch en compost. Rond de bomen wordt nooit met zware machines gemaaid, en de boomspiegels worden zo lang mogelijk met rust gelaten. Gazons en de weides worden gefaseerd gemaaid.  

Poelen werden aangelegd om water te laten infiltreren in de bodem, ook waar mogelijk wordt gekozen voor wadi's om het water traag af te voeren naar de vijvers op het domein in plaats van afvoerleidingen en drainagebuizen in de grond te stoppen. Er worden geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt . Het blad op de gazons wordt in de herfst verzameld om bladcompost te maken of om te dienen als mulch onder de beplanting. 

Openingsdata

2024 enkel op afspraak voor groepen

Praktische info

Contact

Marc
Ooms

Tuin info

Tuintype

Klimaat- en ecologische tuinen
Architecturale en landschapstuinen

Oppervlakte

16 hectare

Leeftijd van de tuin

17 jaar

Creatie

tuinarchitect Erik Dhont

Extra info

Thema in de tuin
Deels rolstoeltoegankelijk

Adres

Wegbeschrijving

Aan de rotonde in Vivenkapelle, richting Damme nemen via de Vivensteenweg; daarna tweede straat rechts, Branddijk (Bonem Hoeve is daar al aangeduid); daarna eerste straat rechts, Bonemstraat. De parking is aangeduid in de Bonemstraat.

Omdat de eigenaars zelf honden hebben, worden andere hondjes niet toegelaten in de tuin.