Vlaanderen heeft met de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) nieuwe principes van ruimtelijke ordening leren kennen. Ruimtelijk rendement, groenblauwe dooradering, bouwshift… om er maar enkele te noemen. Het principe dat met stip op de eerste plaats staat omdat iedereen het hoort (en ziet), is verdichting.

Het principe is gekend, maar de uitvoering biedt niet altijd kwaliteiten. Dorpsbewoners hebben het over ‘te veel’, ‘te grootschalig’, ‘slecht ontsloten’ of zien ter plaatse te weinig groen of weinig respect ten opzichte van het bestaande.

Om hieraan te verhelpen heeft Landelijke Gilden vzw een cahier opgesteld over verdicht bouwen in dorpskernen. Dit cahier bestaat uit de inhoud van de masterclass die Guy Vloebergh (OMGEVING cv)  gaf in Aalter en in Leuven. Hij bespreekt het bestaande instrumentarium om te kunnen verdichten. Dit deel is aangevuld met inzichten van enkele experten die op de frontlijn van de ruimtelijke transitie opereren. Zij zetten ons met beide voeten op de grond en schrijven over hoe het er aan toe gaat op het terrein.

Landelijke Gilden vzw is verheugd dit cahier te kunnen aanbieden aan ruimtelijke professionals en geëngageerde burgers dank zij de steun van de Nationale Bank van België.