Vorming en voorlichting foto website schapen

Leer elke dag iets bij!

Vormingsavonden
Verspreid over Vlaanderen worden er verschillende vormingsavonden georganiseerd. Tijdens zo'n avond geeft een lesgever toelichting bij thema´s als voeding, wetgeving, dierziektes, enzovoort.

Studiereizen
In bijna alle provincies wordt jaarlijks een studiereis ingericht waarbij bedrijven van andere schapenhouders of gerelateerde bedrijven worden bezocht.