Hier kiemt iets unieks!

Een plek waar bewoners van een zorgvoorziening op een spontane manier contact hebben met vrijwilligers om samen te tuinieren. Dat is een Warme tuin. Actief of passief, oud of jong, bloemen of groenten, alles en iedereen vindt hier zijn plek.

 

warme tuin Wondelgem

Wat is een warme tuin?

Een warme tuin is een volks- of gemeenschapstuin binnen de muren van een zorgvoorziening. Buurt- en dorpsbewoners komen er tuinieren. Zij komen zonder drempelvrees in contact met de bewoners, die op hun beurt een zorgeloos contact hebben met de buitenwereld. Het is een nieuwe, andere vorm van vrijwilligerswerk. De zorgvoorziening wordt een waardevol en geïntegreerd deel van de buurt en het dorp. Een goed sociaal contact is in een warme tuin belangrijker dan de oogst. Het zijn de mensen die deze tuin uniek maken. 

Verbindt buurt en zorg

Uit onze ervaring weten we dat een tuin op een laagdrempelige manier verschillende generaties of doelgroepen met elkaar kan verbinden. Een Warme tuin brengt buurtbewoners en mensen in de zorg dichter bij elkaar, waarbij samen tuinieren, én samen genieten van de opbrengst vooropstaat. 

Vaak heeft een zorgvoorziening een (te) grote tuin die ze willen delen met de buitenwereld. Hier een tuintje onderhouden of samenwerken met de bewoners is een speciale ervaring. Het is dan ook geen gewone volkstuin zoals alle andere.

Warme tuinprikker

Wie zijn die warme tuiniers?

Met de Warme tuin spreken we zorgvoorzieningen aan voor mensen met een beperking, voor personen met een psychische kwetsbaarheid, voor kwetsbare ouderen en voor jongeren in problematische leefsituaties. We gaan met vrijwilligers uit het dorp op zoek naar raakpunten met de voorziening tot ze elkaar vinden in activiteiten in en om de tuin. Soms kiezen ze ervoor om samen iets anders te doen dan tuinieren: wandelen, eten, koken. Ook dat zijn leuke activiteiten die mensen verbinden. Daarom zijn we zo fier op onze Warme tuinen.

Het netwerk groeit!

40 X genieten van een warme tuin

Elk van de tuinen is uniek en anders. De ene tuin staat open voor iedereen, de andere blijft discreet omdat er getuinierd wordt met kwetsbare jongeren. Ook de activiteiten zijn divers: er wordt samen getuinierd, koffie gedronken, gepraat of gekookt. Daardoor wordt de zorgvoorziening een waardevol en geïntegreerd deel van de buurt en het dorp.

Groei jij mee?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwsjes voor Warme tuiniers? Wil je komen snuffelen van ons concept? Schrijf je in op onze nieuwsbrief speciaal voor warme tuiniers.
Hier slaan landelijke gilden en zorgvoorzieningen de handen in elkaar.
Locaties Warme tuinen
warme tuin Edegem

Zin in een warme tuin?

Wij ondersteunen je bij het opzetten van een warme tuin. We leveren geen kant-en-klare warme tuin af, want de toestand is voor elke voorziening en elke buurt anders. We helpen je in contact te komen met ons plaatselijk netwerk om ideeën uit te wisselen en plannen te maken. Misschien groeit daaruit een mooie samenwerking.

Een originele combinatie

Om mensen naar buiten te krijgen

In 2015 startten vier afdelingen van Landelijke Gilden los van elkaar met een tuin in, of samen met, een zorgvoorziening. Het ging om een volkstuin in een tehuis voor volwassen personen met ernstige beperking, om vierkantemetertuinen in een woonzorgcentrum, een tuin voor jongeren met emotionele moeilijkheden op een landbouwbedrijf en mobiele tuintjes die het dorp rondreizen. Wij bundelden hun ervaringen in een nieuwe campagne ‘Warme tuin’. Zo zetten we de tuin in als middel om te bouwen aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.

Heb je interesse om de werking van een warme tuin in je buurt te ondersteunen? Contacteer ons, iedereen is welkom!