Wie doet wat foto website schapen

Zij staan ter beschikking

Provinciale werking voor schapenhouders
In elke Vlaamse provincie staan beroepskrachten van Landelijke Gilden in voor de werking van de provinciale werkgroepen. Je kan bij hen ook meer vernemen over de geplande vormingsactiviteiten, praktijkmomenten en bedrijfsbezoeken.

Oost- en West-Vlaanderen
Blijde Vercamer: 09 243 88 24, blijde.vercamer@landelijkegilden.be

Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg
Guido Staels: 016 28 60 33, guido.staels@landelijkegilden.be

Voorlichting
Voor de voorlichting verwijzen wij naar Maries Van Eetvelde, technische consulent Boerenbond: 014 59 51 53, Maries.Van.Eetvelde@boerenbond.be