MeetjesBAND 2024

11/08/2024 van 10:00 tot 14:00
Landelijke Gilde Kaprijke
Recreatieve fietstochten door het Meetjesland met aandacht voor landschap, landbouw en dorpen
MeetjesBAND 2024
MeetjesBAND 2024
11/08/2024 van 10:00 tot 14:00

Ook dit jaar gingen de afdelingen van Landelijke Gilden in Kaprijke en Sint-Jan-Bentille op zoek naar nieuwe insteken om hun streek te tonen in een paar prachtige fietstochten. Dit jaar is het grote thema ‘het landschap vertelt’.

We zoeken het dit jaar in de buurt van de Nederlands-Belgische grens. Dit stukje Meetjesland laat zich zien in allerlei landschapselementen, die een heel stuk geschiedenis vertalen. We gaan op zoek naar geulen, die destijds de dorpen of steden van weleer verbonden met de zee. Tot 1500 was dit gebied een landschap van slikken en schorren, met daartussen enkele dorpjes of nederzettingen, die bij de minste stormvloed van de kaart werden geveegd. Pas na de aanleg van de Graafjensdijk in de 15de eeuw werden de huidige dorpen gesticht vanaf 1500. Watervliet en Philippine groeiden nadien uit tot de dorpen, die ze nu zijn. Ze waren met geulen verbonden aan den Dullaert, een soort binnenwater in een landschap van slikken en schorren, die ontstaan was na een stormvloed van 1375. Ook Boekhoute en Assenede hadden een geul, die tot aan het dorp reikte en zo hadden ze ook hun verbinding met de zee. Vanaf 1500 werden de polders daar ingedijkt. Getuige daarvan zijn de talrijke borden, die dit ook aangeven in het landschap. Boekhoute is lang een haven gebleven en kende 3 havens, die allemaal verdwenen zijn. Dit gebied was later in de 16de en 17de eeuw het strijdtoneel van de godsdienstoorlog, die woedde tussen de rooms-katholieke Spanjaarden en de protestantse Staatsen (Nederlanders). Ook dit tijdperk liet zijn sporen in het landschap na.
Deelnemers aan de MeetjesBAND van dit jaar kunnen die geschiedenis ten dele ervaren in een dijkenrijk landschap, met straatnamen als ‘Vliet’, met kreken of killen. De met een gegraven Passageule Linie werd in het begin van de 17e eeuw alleen al om defensieve redenen met schop en spade gegraven. We passeren er enkele oude versterkingen en merken. ook heel wat kreken of killen op, vaak restanten van gewezen zeegeulen.
Dit jaar is de kleine tocht iets langer uitgevallen. Dit jaar loopt de kleinere tocht over 35 km. Hij gaat vanuit Kaprijke noordwaarts richitng Graafjensdijk en zo naar Watervliet. Van daaruit fietsen we door het dijkenlandschap richting Boekhoute om dan via de Vliet richting Assenede te gaan.
De meer geoefende fietsers krijgen 55 km voor de kiezen. Zij gaan verder door richting Philippine en krijgen een prachtige verrassende stopplaats aangeboden. We fietsen verder door de Braakmanpolders, die pas ontstonden door de inpoldering aan de Braakman in het begin van de vorige eeuw. De afsluiting van de Braakman met de Westerschelde in 1952 maakte dat dit land definitief van de zee werd afgescheiden en betekende ook het einde van de eigenlijke havengeul naar Boekhoute. Dan zakken we via het kreken- en dijkenlandschap van Assenede naar het centrum van Assenede. Van daaruit gaan we door de boerderijstraten van Bassevelde en het nieuwe tracé langs de oude spoorweglijn richting Kaprijke