Menu

Terug naar Campagnes >De gildevlag

Boerenbond & Landelijke Gilden bestaan meer dan 125 jaar. En in die lange geschiedenis hebben de gildevlaggen altijd een belangrijke rol gespeeld. Bij feesten en optochten kleurden zij het straatbeeld, maar ook bij begrafenissen brachten zij hulde aan het overleden lid. Vandaag zijn de vlaggen een fragiel stuk erfgoed geworden. De meesten dateren van de eerste helft van de 20ste eeuw, sommigen nog uit de 19de eeuw. Ook al werden de vlaggen gekoesterd en met zorg bewaard, niet zelden nog in het oorspronkelijke koffertje, toch heeft de tijd zijn sporen nagelaten. Hoog tijd voor een grootscheeps inventarisatieproject.

Fotomomenten

In de vijf Vlaamse provincies werden verschillende fotosessies gehouden waarop de gilden werden uitgenodigd met hun vlag of vlaggen. De vlag werd opgemeten en beschreven: het materiaal, de techniek, het atelier.... Er werd genoteerd wie vandaag de vlag bewaart. Tenslotte werd elke vlag ook gefotografeerd tijdens verschillende fotomomenten. Iedereen die zijn vlag kwam laten fotograferen kreeg materiaal en tips om deze verder te bewaren, maar ook informatie over bewaargeving in erfgoeddepots en een lijst van erkende restaurateurs. 

Inventaris

Het resultaat van dit hele project, kan je bewonderen op onze website, waar je de volledige inventaris van de vlaggen met hun foto terugvindt. Je kan gewoon een kijkje nemen door te bladeren en de vlaggen aan te klikken om een vergroting en meer uitleg te krijgen, maar je kan ook via de zoekfunctie of de interactieve kaart specifiek op zoek gaan naar de vlag van een welbepaalde gilde.

GA NAAR OVERZICHT

Digitale restauratieproces 

Veel vlaggen hebben geleden onder de tand des tijds. Zij zijn vaak te fragiel geworden om nog langer te gebruiken. Op basis van de digitale foto’s en heel wat technische hoogstandjes waren we echter in staat om getrouwe replica’s van de vlaggen te maken. Hoe dat precies in zijn werk ging, kan je leren in onderstaand filmpje. Meer dan 220 gilden lieten op die manier een nieuwe “oude” vlag maken.