De gildevlag | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Campagnes >De gildevlag

Boerenbond & Landelijke Gilden bestaan meer dan 125 jaar. En in die lange geschiedenis hebben de gildevlaggen altijd een belangrijke rol gespeeld. Bij feesten en optochten kleurden zij het straatbeeld, maar ook bij begrafenissen brachten zij hulde aan het overleden lid. Vandaag zijn de vlaggen een fragiel stuk erfgoed geworden. De meesten dateren van de eerste helft van de 20ste eeuw, sommigen nog uit de 19de eeuw.
Ook al werden de vlaggen gekoesterd en met zorg bewaard, niet zelden nog in het oorspronkelijke koffertje, toch heeft de tijd zijn sporen nagelaten. Hoog tijd voor een grootscheeps inventarisatieproject.

Fotomomenten

In de vijf Vlaamse provincies werden verschillende fotosessies gehouden waarop de gilden werden uitgenodigd met hun vlag of vlaggen. De vlag werd opgemeten en beschreven: het materiaal, de techniek, het atelier.... Er werd genoteerd wie vandaag de vlag bewaart. Tenslotte werd elke vlag ook gefotografeerd. In totaal werden in het voorjaar op 8 fotomomenten (3 in Antwerpen, 2 in West-Vlaanderen en 1 in Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant) 230 vlaggen gefotografeerd van 190 gilden. In het najaar volgen nog 4 fotomomenten (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen). Iedereen die zijn vlag kwam laten fotograferen kreeg materiaal en tips om deze verder te bewaren, maar ook informatie over bewaargeving in erfgoeddepots en een lijst van erkende restaurateurs. 

Inventaris

De volledige inventaris van de vlaggen met hun foto is terug te vinden op deze website.  GA NAAR OVERZICHT