Menu

Terug naar Campagnes >Dorp in de kijker

Dorp in de kijker

Landelijke Gilden zet Vlaamse dorpen in de kijker

Zowat zeshonderd actieve afdelingen, verspreid over Vlaanderen, hebben weer een boeiend jaarprogramma klaarliggen voor hun leden. In 4 gilden ziet dat programma er dit jaar wat anders uit. Zij dragen voor hun provincie de titel van 'Dorp in de kijker'.

​Elk jaar zet Landelijke Gilden in iedere provincie één dorp in de kijker. De leden en
bestuursleden van de lokale landelijke gilden zijn tijdens deze actie de motor van een
heleboel activiteiten. Voor de meeste afdelingen is dit een grote uitdaging die heel wat extra
werk met zich meebrengt, maar het geeft ook een hoge mate van voldoening, want door de
dynamiek van het project en de samenwerking met andere verenigingen, de gemeente en
de inwoners, laat het initiatief heel dikwijls zichtbare en tastbare sporen achter in het dorp.
Sporen die veelal leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden en die de sociale samenhang
in het dorp verbeteren.

Volgende dorpen zijn dit jaar ‘Dorp in de kijker’. 

  • Antwerpen: Peulis
  • Oost-Vlaanderen: Bazel
  • West-Vlaanderen: Roesbrugge-Haringe
  • Vlaams-Brabant: Kortrijk-Dutsel