Projecten

Projecten

Met verschillende projecten gaan we aan de slag in dorpen en gemeenten. Sociaal weefsel verbeteren? Dienstverlening toegankelijk(er) maken? Mobiliteit onder de loep nemen? Lokaal energie produceren? Het kan allemaal! Ontdek hieronder op welke plekken we momenteel aan de slag zijn!
Campagnebeeld Busje komt zo

Busje komt zo was een campagne van Landelijke Gilden om het verdwijnen van buslijnen aan te kaarten.

Logobeeld Dorp aan Zet

Dorp aan Zet was een Limburg pilootproject om het dorpenbeleid in de provincie uit te werken.

Logo Dorp Dynamiek

Dorp dynamiek is een Oost-Vlaams plattelandsproject dat liep van 2019 tot 2020 om het dorpenbeleid in de provincie vorm te geven.

Dorp op punt liveproject

Leaderproject waarbij het dorpspuntmodel verkend wordt in Limburg en een bestaand, aflopend en opstartend punt ondersteund worden.

Projectbeeld dorpsatelier

Dorpsatelier was een initiatief van Landelijke Gilden om rond diverse uitdagingen in dorpen workshops en denkmomenten op te zetten.

Energiedorpen

Met het project Energiedorpen experimenteren we in drie Antwerpse gemeenten rond de mogelijkheden van hernieuwbare energiegemeenschappen.

Logo project kerk als dorpsknooppunt

Kerk als dorpsknooppunt was een pilootproject dat liep tussen 2017 en 2020 om een methodologie te ontwikkelen om participatief een nieuwe invulling te geven aan het kerkgebouw.