Projecten

Projecten

Met verschillende projecten gaan we aan de slag in dorpen en gemeenten. Sociaal weefsel verbeteren? Dienstverlening toegankelijk(er) maken? Mobiliteit onder de loep nemen? Lokaal energie produceren? Het kan allemaal! Ontdek hieronder op welke plekken we momenteel aan de slag zijn!
PZ Leupegem

Leaderproject in de Vlaamse Ardennen waarbij zaaleigenaars leren van elkaar en experten.

Campagnebeeld Busje komt zo

Busje komt zo was een campagne van Landelijke Gilden om het verdwijnen van buslijnen aan te kaarten.

Logobeeld Dorp aan Zet

Dorp aan Zet was een Limburg pilootproject om het dorpenbeleid in de provincie uit te werken.

Logo Dorp Dynamiek

Dorp dynamiek is een Oost-Vlaams plattelandsproject dat liep van 2019 tot 2020 om het dorpenbeleid in de provincie vorm te geven.

Dorp op punt liveproject

Leaderproject waarbij het dorpspuntmodel verkend wordt in Limburg en een bestaand, aflopend en opstartend punt ondersteund worden.

Projectbeeld Dorpen in 't Kwadraat

Dorpen in 't Kwadraat was een pilootproject om actief burgerschap rond typische dorpsthema's te stimuleren.

Projectbeeld dorpsatelier

Dorpsatelier was een initiatief van Landelijke Gilden om rond diverse uitdagingen in dorpen workshops en denkmomenten op te zetten.

Logo Energiedorpen. 3 groene huisjes met een stekker door

Met het project Energiedorpen experimenteren we in drie Antwerpse gemeenten rond de mogelijkheden van hernieuwbare energiegemeenschappen.

Logo Energiedorpen. 3 groene huisjes met een stekker door

Onze experimenten en activiteiten in Heist-op-den-Berg

Logo Energiedorpen. 3 groene huisjes met een stekker door

Onze experimenten in Ranst

Logo Energiedorpen. 3 groene huisjes met een stekker door

Onze experimenten in Wuustwezel

Logo project kerk als dorpsknooppunt

Kerk als dorpsknooppunt was een pilootproject dat liep tussen 2017 en 2020 om een methodologie te ontwikkelen om participatief een nieuwe invulling te geven aan het kerkgebouw.

Campagnebeeld korte Kabel: mensen werken samen rond energie

Met de campagne Korte Kabel geven we energiesamenwerking meer bekendheid.

Lancering merk Goeste binnen project korte keten meetjesland

Pilootproject in het Meetjesland dat loopt van 2022 tot 2023 om een ambassadeurschap rond korte keten uit te werken.

Logo meerle ons dorp

Participatief dorpskernvernieuwingsproject dat liep van 2014 tot 2018.