Bevraging in kader van dorpsatelier Ottenburg

Binnen het initiatief Dorpsatelier begeleidde we in Ottenburg onze lokale gilde, de Gezinsbond, Ferm, Chiro, Ouderraad en Dorpsraad om een strategie uit te denken voor de mogelijke invulling van een mogelijke verdichtingsgebied pal in het dorp. De inwonersgroep wil proactief nadenken over dit gebied en de ontwikkeling ervan niet overlaten aan de private markt.

Tijdens inspiratiedag Ottopia, september 2018, werden drie mogelijke scenario's voorgelegd aan alle inwoners van Ottenburg. Met de resultaten kan de inwonersgroep het gesprek aangaan met het gemeentebestuur.

Drie ontwerpscenario's voor de dorpskern van Ottenburg