Titel

Dorpsatelier

Introductie tekst

Dorpsatelier was een initiatief van Landelijke Gilden met steun van De Vlaamse Land Maatschappij dat liep tussen 2017 en 2019. In een Dorpsatelier gaan dorpsbewoners samen met de begeleider van het Dorpsatelier nadenken over de vraag die er speelt. Tijdens het Dorpsatelier wordt eerst de vraag ontleed: wat is het probleem, en wat zouden dorpsbewoners willen dat er verandert? Vervolgens bekijken de deelnemers wat mogelijke oplossingen zijn, en welke acties hiervoor moeten ondernomen worden. Tijdens de slotsessie worden de resultaten van het Dorpsatelier breder verspreid.

Projectbeeld dorpsatelier

Tekst

Meer weten? Download de brochure Dorpsateliers hieronder en/of ontdek wat we deden in Ottenburg