Menu

Duurzame mobiliteit

Mobiliteit en basisbereikbaarheid op het platteland

Onze Vlaamse regio is bezaaid met kleine dorpen met daartussen lintbebouwing en daarrond de open ruimte. De groeiende mobiliteitsproblemen die hiermee gepaard gaan, houden verband met het verplaatsen en concentreren van een aantal economische, bestuurlijke en sociale functies buiten de woonkernen. Mobiliteit heeft dan ook een belangrijke impact op dorpen en op het platteland.

Ons standpunt

Landelijke Gilden komt op voor de belangen van de plattelandsbewoner. Voor ons is de bereikbaarheid van diensten een uitdaging op het platteland. De bereikbaarheid voorzieningen en diensten wordt op de eerste plaats bepaald door de ruimtelijke inplanting ervan t.o.v. de woonkernen, en in tweede orde door de manier waarop de mobiliteit erheen georganiseerd is. Landelijke Gilden vindt dat diensten maximaal met het openbaar vervoer bereikbaar moeten zijn en pleit voor:
 
  • Een aangepast ruimtelijk ordeningsbeleid dat inzet op kernversterking, maximaal vrijwaren van de resterende open ruimte
  • Een uitgewerkt dorpenbeleid dat investeert in leefbare woonkernen met een aangepast aanbod aan economische, sociale en bestuurlijke voorzieningen. Dit kan dan aangevuld worden met een aangepast mobiliteitsbeleid dat inzet op vlotte verplaatsing tussen woonkernen en veel gevraagde bestemmingen.
  • Aandacht in het verkeers- en mobiliteitsbeleid voor bereikbaarheid op het platteland.

Vlaanderen wil een vernieuwd systeem van openbaar vervoer ontwikkelen en een basisbereikbaarheid realiseren.  Het bestaande systeem basismobiliteit is teveel gebaseerd op aanbod. Landelijke Gilden is voorstander van dit begrip en een meer vraaggestuurd mobiliteitsbeleid. Een verhaal op maat van de gebruiker is goed, op voorwaarde dat er een minimum aanbod wordt voorzien dat evenwaardig of beter is dan het huidige systeem. De toekomstige organisatie van het openbaar vervoer mag geen verschil in kwaliteit of prijs van de dienstverlening betekenen.

Landelijke Gilden vindt dat basisbereikbaarheid moet ingezet worden als instrument tegen vervoersarmoede op het platteland. Door een afbouw in het aanbod openbaar vervoer op het platteland en een terugval in voorzieningen in diensten worden plattelandsbewoners in armoede immers het meest getroffen.
 
Landelijke Gilden stelt voor om een procedure uit te werken die mobiliteitsgarantie biedt aan mensen in het buitengebied via een gebiedsgerichte aanpak. Zolang de alternatieven niet zijn ontwikkeld, moet het huidige wettelijk kader van kracht te blijven.
 

Onze expertise

Landelijke Gilden volgt de verdere evoluties rond mobiliteit op de voet. We vragen het beleid om ook op het platteland een goed georganiseerde mobiliteit te garanderen. Landelijke Gilden neemt deel aan het maatschappelijk debat en ondersteunt lokale afdelingen en bestuursleden met vragen.
 

Onze projecten

Informeren

Landelijke Gilden informeert leden over de toekomstige plannen voor mobiliteit. Daarnaast stimuleren we het maken van doordachte mobiliteitskeuzes op het platteland.

Living Tomorrow

Landelijke Gilden neemt deel aan twee trajecten over mobiliteit bij Living Tomorrow (huis van de toekomst). Het eerste gaat over openbaar vervoer in 2050, het tweede focust op mobiliteit op het platteland.

Welzijnszorg

Landelijke Gilden is actief in Welzijnszorg en levert concrete voorstellen om mobiliteit op het platteland voor kansengroepen te verbeteren.

Interessante artikels

Persartikel, Maatschappelijke dossiers
Toekomstig aankoopbeleid van De Lijn maakt discriminatie van het platteland pijnlijk duidelijk
Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Met de slogan bovenaan deze pagina pakte Kleine-Brogel Airbase Peer op maandag 10 oktober 2022 uit met een...

Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Met deze slogan pakte Kleine-Brogel Airbase Peer op maandag 10 oktober 2022 uit met een fietsdeelsysteem op de basis...
Begin van woonerf (Kessel-Lo)
Geslaagde activiteit, Maatschappelijke dossiers
‘Mengen doet vertragen’ of ‘shared space’ waar een straat een verblijfplaats wordt, is zeker een concept dat méér...