Titel

Meetjeslandse Straatambassadeurs

Introductie tekst

Straatambassadeurs zijn personen die optreden als tussenpersoon tussen hun buurt en de gemeente. Zij zorgen voor meer verbinding in hun buurt, maken de noden bespreekbaar en zijn personen bij wie je altijd terecht kan. 

Landelijke Gilden wil met het project Meetjeslandse Straatambassadeurs, samen met het Plattelandscentrum, werken aan een omgeving waar bewoners er zijn voor elkaar en samen hun buurt vormgeven vanuit de eigen krachten en talenten.

Meetjeslandse Straatambassadeurs

Maatschappelijke meerwaarde voor je buurt

Het pilootproject loopt van 2022 tot en met 2024. We gaan tijdens deze periode individuen en groepen ondersteunen om zichzelf te overstijgen en ook thema’s als eenzaamheid, ontmoeting en hulpvaardigheid͙ in de buurt aan te pakken. We zetten hiervoor een begeleidingstraject op waarbij we leren wat zij nodig hebben om net dat tikkeltje sterker te staan, welke ondersteuning ze hierbij kunnen gebruiken en hoe hieraan tegemoet gekomen wordt. We laten ze hun talenten ontdekken en leren kijken wat ze maatschappelijk kunnen betekenen voor hun straat, buurt of dorp. We vormen ze tot straatambassadeurs. We doen dit aan de hand van zeer laagdrempelige acties: het kleine helpen, een praatje slaan, leggen van verbindingen tussen verschillende inwoners.
 

Een blijvende inspiratiebron

We willen bovendien de straatambassadeurs inspireren en leren hoe ze zelfredzaam worden zodat zij een blijvende inspiratiebron kunnen zijn en blijven in hun straat. Ze worden aangeleerd hoe ze problemen kunnen detecteren en hoe ze aan te pakken of hoe bewoners kunnen doorverwijzen indien nodig. Kennisnetwerken, een basis- en meer gespecialiseerde opleiding, zal naast een overdachte communicatie versterkend werken op het geheel.

mannen buiten

Straatambassadeurs zijn personen die optreden als tussenpersoon tussen je buurt en je gemeente.

Lopende Projecten

Hieronder kan je doorklikken en meer info vinden over de lopende projecten

Meetjeslandse straatambassadeurs in Eeklo

Meetjeslandse straatambassadeurs in Middelburg

Meetjeslandse straatambassadeurs in Rieme, Waterland-Oudeman & Donk

Het project Meetjeslandse straatambassadeurs realiseren we samen met het Plattelandscentrum Meetjesland. Zij hebben 3 projecten lopen.
Logobanner Boost je dorpszaal