Tijdens deze trefdag gaan we dieper in op toegankelijkheid en reservatiesystemen voor parochiezalen. 
De trefdag vindt plaats op 27 april te Dikkelvenne. 

Aan het woord:
Johan Baetens van dorpsraad Heldergem en Marieke De Boe over 2 verschillende toegankelijkheidssystemen.