Menu

Terug naar Campagnes >Boost je dorpszaal

(foto: ingang zaal De Rots in  Scheldewindeke, 7/02/2023)

In dorpen zijn de verschillen tussen dorpszalen zeer groot. Van nieuwbouw over vernieuwbouw en gerenoveerd tot net-niet-afgekeurd omwille van de brandveiligheid. De grootte zegt iets over het dorpsleven. Over hoe de zaal er uit moet zien, heeft iedereen zijn eigen mening. Wat alle zalen gemeenschappelijk hebben, is dat ze essentieel zijn in het sociale leven van het dorp.

'Zonder kunnen we niet!' is op alle plaatsen te horen. 

De meeste dorpszalen leiden een verborgen leven voor buitenstaanders. Enkel de gebruikers, eigenaars, beheerders kennen het wel en wee.  Landelijke Gilden vzw, actief op het platteland, en de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw, ondersteuner van dorpsraden, hoorden echter dat er heel wat dorpszalen met problemen te kampen hebben. Gebouwen die versleten zijn of een programma dat niet meer aanslaat waardoor er te weinig inkomsten zijn. Of gewoon de beheerdersploeg die geen aflossing vindt, na dertig jaar vrijwillige inzet. Horen is één ding; er iets mee doen, is iets anders. 

De beide organisaties schreven een projectvoorstel met de ronkende titel 'Boost je dorpszaal' geldig voor het Leadergebied 'Vlaamse Ardennen'. Dit voorstel bevat een plan van aanpak om de dorpszalen in de Vlaamse Ardennen toekomstbestendiger te maken. 

Met Europese steun en met de ondersteuning  van de provincie Oost-Vlaanderen zal er een lerend netwerk opgericht worden tussen de beheerders van de dorpszalen. Op trefdagen ontmoeten de zaalbeheerders elkaar. 

Trefdag 1, 20 oktober 2022, in Steenhuize.

Trefdag 2, 13 december 2022, in Geraardsbergen.  

Trefdag 3, 1 maart 2023 in Bavegem en 2 maart in Grimminge (verslag volgt)

De studiedag over dorpszalen, oorspronkelijk gepland in het voorjaar, verschuift naar het najaar 2023. 
Locatie: Oudenaarde, zaal Walburga. 

 Zie verder de ProjectAanvraag  

Contactpersoon Landelijke Gilden vzw: Karel Lhermitte 

Contactpersoon Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw: Maarten Lippens

 

Méér weten over het Europees plattelandsbeleid? PDPO-website

Verantwoordelijke uitgever: Christian Stivigny, directeur Landelijke Gilden vzw