Menu

Terug naar Actualiteit >Energie besparen? Gebruik zeker het EPC

Geschreven op 09 augustus 2022. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers

De aanmaak van een Energie Prestatie Certificaat is sinds 2008 verplicht bij de verkoop van een huis of appartement*. De bedoeling is om in te schatten hoeveel energie nodig is om te verwarmen, verlichten, koelen en warm water te produceren. Gemiddeld heeft een gebouw in Vlaanderen 382 kilowattuur per vierkante meter per jaar nodig. Een appartement 277, een vrijstaande woning 503**. 

Statistiek over energielabel van woningen.

Bijkomend is het ook de bedoeling eigenaars aan te zetten om het energieverbruik voor hun woningen te verminderen door beter te isoleren of een ander energiesysteem te benutten. Minder energieverbruik verkleint de energie-import, verlaagt de uitstoot van broeikasgassen én is goed voor de eigen portemonnee,. Vermits gebouwen voor méér dan veertig procent instaan voor het totale energieverbruik in het land, is elke verbetering méér dan een druppel op een hete plaat.

Een EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige, en je moet er voor betalen (grootte orde: 150 euro)***.  Je krijgt na een huisbezoek een lijvig document (30 pagina’s) waarin te lezen staat hoe de woning energetisch presteert. Aanbevelingen op het einde geven aan wat er kan verbeteren om een betere energieprestatie te bekomen. Interessant is de tabel met de prijsindicatie, de bouwheer kan zich dan een idee vormen wat al die investeringen kosten. Het streefdoel is om alle woningen tegen 2050 onder de 100 kilowattuur per vierkante meter per jaar te krijgen (energielabel A). 

Met een EPC krijgt een eigenaar een duidelijk beeld van zijn woning en een zeer goede inschatting van wat er nog dient te gebeuren. Bij verkoop is het verplicht, maar wie nu al in zijn eigen woning aan de slag wil, is een EPC een perfect instrument om de zo nodige energie transitie te starten. Het is een kleine moeite met een grote impact.  

Méér info: website EPC van de Vlaamse overheid

*Ook bij verhuring, als je er in het openbaar reclame voor maakt.

**Om het begrijpelijker te maken zijn er labels ingevoerd: 300 is de grens tussen C en D. 400 is de grens tussen D en E. Méér dan 500 is F.

***Er zijn ook energieadviseurs die gratis werken. Ze maken wel géén geldig EPC op. Zie op mijnenergiehuis.be