Titel

Energiedorpen

Introductie tekst

Met het project ‘Energiedorpen’ doorlopen Landelijke Gilden en Innovatiesteunpunt Boerenbond een traject om in Wuustwezel, Ranst en Heist-op-den-Berg te komen tot een energiegemeenschap. Het opzet van de energiedorpen is een samenwerking van burgers rond energiebesparing en -opwekking te begeleiden. We doorlopen een proces vanaf inspiratie, bewustwording, groepsvorming… naar concrete ideeën én uitvoering. We begeleiden de burgers, beleidsmakers, ondernemers en boeren van de deelnemende gemeenten in hun zoektocht naar de lokale kansen om samen energie te besparen, groene energie te produceren en slim om te gaan met de zelf geproduceerde energie.

Logo Energiedorpen. 3 groene huisjes met een stekker door
Dame voor miniatuurversie windmolen en huisjes

We zetten in op die technologieën die het best passen in de plaatselijke context en activiteiten, zodat we ter plaatse snel tot effectieve opstart kunnen komen. Zonder op voorhand technologieën uit te sluiten denken we hierbij vooral aan het uitwerken van collectieve energiebesparende maatregelen en het toepassen van zonne-energie, middelgrote windturbines, biomassa voor duurzame warmte, pocketvergisting (landbouw), kleinschalige waterkracht, aquathermie… 
Zowel private burgers als ondernemers, boeren, publieke autoriteiten en besturen waarmee we een partnerschap willen vormgeven, nemen we mee in het proces. Centraal staat steeds de lokale productie en het verbruik van hernieuwbare energie. We brengen enkele gemotiveerde trekkers bij elkaar die effectief de energiegemeenschap zullen bouwen en begeleiden hen in de diverse facetten die bij de ontwikkeling van een energiegemeenschap komen kijken. Tot slot staan we ook in voor de nazorg wanneer het lokaal project effectief gerealiseerd wordt én de energiegemeenschap van start gaat.

Meer dan energie

Een energiegemeenschap kan verschillende vormen aannemen. Het kan puur een energieverhaal zijn waarbij collectief geïnvesteerd wordt in zonnepanelen om grote dakoppervlakten waarvan de stroom vervolgens gedeeld wordt onder de coöperanten. Maar een energiegemeenschap kan ook een extra gemeenschapsversterkende rol opnemen, zoals investeringen in de buurt, inzet voor kwetsbare jongeren en personen in armoede… Mensen en buurten staan steeds centraal in dit project.

Uitwisseling en inspiratie

Tijdens het traject brengen we de deelnemers van de verschillende energiedorpen regelmatig samen op uitwisselingsmomenten en maken we samen een inspiratietrip. Daarnaast bundelen we onze ervaringen en delen we die tijdens een afsluitend studiemoment. 

Dit project is een samenwerking tussen Landelijke Gilden, Boerenbond, Wuustwezel, Ranst en Heist-op-den-berg en wordt mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen.

Logo's verschillende initiatiefnemer project energiedorpen

Laatste nieuws over dit project