Menu

Terug naar Actualiteit >Energiekriebels? Neem deel aan de webinar Hernieuwbare energiegemeenschap

Geschreven op 18 januari 2023. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Burgers, middenstand, ondernemers, boeren, scholen… kunnen deel uitmaken van een hernieuwbare energiegemeenschap. Sinds 1 januari zijn er toch wat wijzigingen in de wetgeving rond energiedelen. Tijd voor een webinar met boeiende sprekers.
 

Coöperaties, energiegemeenschappen, energiedelen… het kan allemaal wat overweldigend overkomen. Nu energie een van de grote uitdagingen van de toekomst is en dagelijks in de media komt, hebben we al heel wat bijgeleerd over energiedelen en coöperaties. De hernieuwbare energiegemeenschap gaat enkele stappen verder, biedt meer mogelijkheden en dus ook voordelen. 

In deze webinar richten we ons in de eerste plaats naar gemeenten en beleidsmensen maar ook naar iedereen die interesse heeft om iets bij te leren over energiedelen of lokaal iets rond hernieuwbare energie wil opstarten. In een anderhalf uur durende webinar laten we deskundigen aan het woord en geven we even kans tot vragen stellen. 


Waarover gaat het?

  • Landelijke Gilden zet in op meer 'Korte Kabel' in Vlaanderen.
  • Wat is een Hernieuwbare energiegemeenschap en hoe werkt het? Th!nk-e geeft uitleg.
  • David Dessers, schepen in Leuven, vertelt hoe je vanuit beleid en gemeenten burgers kan ondersteunen en inspireren een Hernieuwbare energiegemeenschap op te richten.
  • Welke ondersteuning kan Landelijke Gilden in het energieverhaal bieden aan gemeenten?

Na elke spreker is er even tijd om vragen te stellen. Via het inschrijvingsformulier kan je ook al doorgeven welke vragen je tijdens de webinar graag beantwoord zou zien zodat de sprekers deze zo goed als mogelijk in hun uiteenzetting kunnen opnemen. 

Praktisch

De webinar gaat door op woensdag 8 februari van 14 uur tot 15.30 uur. 
Na inschrijving krijg je daags voor de webinar een link doorgestuurd zodat je via Teams aan de webinar kan deelnemen. Inschrijven kon tot en met maandag 6 februari 2023, de inschrijvingen zijn nu afgelopen. Heb je vragen over jouw inschrijving? Mail dan naar info@landelijkegilden.be

 

We willen vooral inspiratie bieden hoe je als gemeente en vanuit het beleid burgers, bedrijven, instellingen ... aan de slag kan laten gaan rond energiedelen.