Titel

Boost je dorpszaal

Introduction text

Boost je dorpszaal is een leaderproject in de Vlaamse Ardennen dat loopt van 2022 tot 2024. Met dit project zal een lerend netwerk opgericht worden tussen de beheerders van de dorpszalen in dit gebied. Op trefdagen waar telkens een bepaald knelpunt behandeld wordt waar zaalbeheerders tegenaan lopen, ontmoeten ze elkaar. Dit project moet lokale kennisdeling en netwerkvorming op gang brengen en ervoor zorgen dat de dorpszalen toekomstbestendig worden.

Een dorpszaal in de Vlaamse ardennen

Waarom "Boost je dorpszaal"?

In dorpen zijn de verschillen tussen dorpszalen zeer groot. Van nieuwbouw over vernieuwbouw en gerenoveerd tot net-niet-afgekeurd omwille van de brandveiligheid. De grootte zegt iets over het dorpsleven. Over hoe de zaal er uit moet zien, heeft iedereen zijn eigen mening. Wat alle zalen gemeenschappelijk hebben, is dat ze essentieel zijn in het sociale leven van het dorp.

'Zonder kunnen we niet!'  is op veel plaatsen te horen. 

De meeste dorpszalen leiden een verborgen leven voor buitenstaanders. Enkel de gebruikers, eigenaars, beheerders kennen het wel en wee.  Landelijke Gilden vzw, actief op het platteland, en de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw, ondersteuner van dorpsraden, hoorden echter dat er heel wat dorpszalen met problemen te kampen hebben. Gebouwen die versleten zijn of een programma dat niet meer aanslaat waardoor er te weinig inkomsten zijn. Of gewoon de beheerdersploeg die geen aflossing vindt, na dertig jaar vrijwillige inzet. Horen is één ding; er iets mee doen, is iets anders. 

Workshop tijdens trefdag 1 van Boost je dorpszaal
Toelichting communicatie tijdens trefdag 3 Boost je dorpszaal

Overzicht bijeenkomsten

Trefdag 1: Organisatievormen (20 oktober 2022 in Steenhuize)

Zaalbeheerders maakten kennis en bespraken organisatievormen voor dorpszalen. Lees hier meer.

Trefdag 2: Energie (13 december 2022 in Geraardsbergen)

Zaalbeheerders bespraken de knelpunten en oplossingen om de energiepresentaties van hun zaal te verbeteren. Lees hier meer.

Trefdag 3: Communicatie (1 maart 2023 in Bavegem en 2 maart in Grimminge)

Zaalbeheerders werden ondergedompeld in communicatie en marketingstrategieën tijdens een workshop van collega Marieke de Boe. Lees hier meer.

Trefdag 4: Bestuurlijke relaties (24 mei 2023 in Huise)

Deelnemers gaan aan de slag rond het thema bestuurlijke relaties. Lees hier het verslag.

Trefdag 5: Buitenruimte (27 september 2023 in Zulzeke)

Trefdag 5 van het lerend netwerk 'Boost je dorpszaal' zet het thema 'Buitenruimte' centraal. 

Pieter Vandenborne, werkzaam bij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen bespreekt de mogelijkheden om de buitenruimte van dorpszalen meerwaarde te geven en toekomstbestendiger te maken.  

Waar?       Parochiezaal Zulzeke, Zulzekestraat 17a, 9690 Kluisbergen

Wanneer? woensdag 27 september van 14 tot 16 uur 

Inschrijven bij de coördinator karel.lhermitte@landelijkegilden.be

met aanduiding met hoeveel personen je komt.

Carpoolen is aanbevolen 

Studiedag 'Boost je dorpszaal' (17 oktober 2023, Walburgacentrum, Oudenaarde)

STUDIEDAG

Boost je dorpszaal!

Hoe kunnen dorpszalen hun rol blijven spelen?

Locatie: Walburgacentrum, Zakske 2, Oudenaarde

Tijd: 13u30 - 17u

Programma en inschrijven

 

 

Trefdag 6: Binneninrichting (begin december)

Programma nog in opmaak. 

Logobanner Boost je dorpszaal

Meer weten over het Europese plattelandsbeleid? PDPO-website

Laatste nieuws over dit project