Warme Buurten

Wil je dat jouw buurt meer is dan alleen maar een plek om te wonen? Streven naar een hechte gemeenschap waarin mensen elkaar ondersteunen, samenwerken en elkaar echt leren kennen? 

Dat is wat we bedoelen met een warme buurt. Het gaat niet alleen om fysieke nabijheid, maar ook om het creëren van een gevoel van verbondenheid en gemeenschap. Door actief te werken aan participatie
en inclusie, kunnen we zo'n warme buurt tot stand brengen. 

Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van buurtbijeenkomsten, 
het opzetten van gezamenlijke projecten en het luisteren naar 
de behoeften en diversiteit van alle buurtbewoners. 

Met deze inzet kunnen we van elke buurt een plek maken waar mensen graag thuis zijn en waar ze zich echt welkom voelen.

Warme Buurten Logo
man met broodzak

Straten kunnen transformeren tot levendige buurten, 
waar bewoners elkaar weer bij naam kennen en elkaar ondersteunen. 

Het is verrijkend om te wonen in gemeenschappen waar iedereen bijdraagt aan de samenhang en waar zorg is voor degenen die het moeilijk hebben. Daarom streven we naar veerkrachtige gemeenschappen als drijvende kracht achter 
een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. 

Door ontmoetingen en verbindingen tussen mensen te stimuleren, willen we positieve verandering teweegbrengen 
in dorpen en wijken.