Menu

Terug naar Campagnes >Dorpsateliers

Dorpsateliers

Heeft jouw dorp binnenkort geen lokaal meer waar verenigingen activiteiten kunnen organiseren? Staat het kerkgebouw leeg, en zijn jullie op zoek naar een nieuwe bestemming ervoor? Of wordt er in de straat van de school te snel gereden, en wil je er iets aan doen? De Landelijke Gilden wil met de gratis methodiek ‘Dorpsatelier’ dorpsbewoners uitnodigen om na te denken over hun dorp.

In een Dorpsatelier gaan dorpsbewoners samen met de begeleider van het Dorpsatelier nadenken over de vraag die er speelt. Tijdens het Dorpsatelier wordt eerst de vraag ontleed: wat is het probleem, en wat zouden dorpsbewoners willen dat er verandert? Vervolgens bekijken de deelnemers wat mogelijke oplossingen zijn, en welke acties hiervoor moeten ondernomen worden. Tijdens de slotsessie worden de resultaten van het Dorpsatelier breder verspreid.

De sessies van het dorpsatelier zijn zowel creatief en gezellig als inhoudelijk. Bewoners gaan er met elkaar in dialoog, en waar nodig kunnen experten (bv. mobiliteit, sociaal leven, publieke ruimte…) mee aanschuiven.

Leven er vragen binnen jouw dorp, en wil je er mee aan de slag? Stel je dan kandidaat voor een Dorpsatelier in 2018 en vermeld wat er leeft in je dorp. Na een gesprek met de indieners zal Landelijke Gilden een begeleidingstraject voorstellen waarin openbare vergaderingen (dorpsatelier) gepland worden, waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan. Elk traject is maatwerk. 

Een Dorpsatelier is gratis, maar dient niet om officiële planprocessen te begeleiden.

Vraag meer info op dorpsatelier@landelijkegilden.be.

Of contacteer Karel Lhermitte, projectleider, 0497 92 70 62.

Wie zich kandidaat wil stellen, dient een aanvraag in te vullen. Een jury beslist over de ingediende aanvragen.

 

Met steun van de Vlaamse overheid.