Menu

Terug naar Campagnes >Dorpsateliers

Dorpsateliers

Landelijke Gilden nodigt dorpsbewoners uit om na te denken over hun dorp. Met steun van de Vlaamse overheid zal Landelijke Gilden verschillende dorpsateliers begeleiden. Een dorp dat deze begeleiding wil in 2017, mag zich kandidaat stellen. 

In een dorpsatelier kunnen dorpsbewoners zich uitspreken over wat goed en slecht gaat in het dorp. Of over welke vragen er zijn over de toekomst van het dorp bv. in het kader van de gemeentefusies.  Het dorpsatelier is een werkvorm die zowel creatief, inhoudelijk als gezellig is. Bewoners spreken met elkaar over de leefbaarheid en duurzaamheid van hun dorp. Deskundigen kunnen mee aanschuiven (wonen, energie, mobiliteit, publieke ruimte, sociaal leven…) en brengen hun expertise in.

Uit de kandidaatstelling moet blijken wat er leeft in het dorp. Na een gesprek met de indieners zal Landelijke Gilden een begeleidingstraject voorstellen waarin openbare vergaderingen (dorpsatelier) met een sterke participatieve insteek gepland worden. Elk traject is maatwerk. 

In dorpsateliers komen de onderwerpen aan bod die de bewoners belangrijk vinden. Ze dienen niet om officiële planprocessen te begeleiden of op te stellen.  

Vraag meer info op dorpsatelier@landelijkegilden.be.

Of contacteer Karel Lhermitte, projectleider, 0497 92 70 62 

Wie zich kandidaat wil stellen, dient een aanvraag in te vullen.

Dit jaar kunnen we 10 dorpsateliers begeleiden. Een jury beslist over de ingediende aanvragen. 

Met steun van de Vlaamse overheid.

 

 

Uit de media

Op het Limburgs platteland woon je niet, daar LEEF je
Landelijke Gilden vroeg in de zomer van 2016 aan meer dan 1.000 Vlaamse plattelandsbewoners naar hun mening over de...
Plattelandsdorpen denken na over hun toekomst
Met de resultaten van de enquête willen de Landelijke Gilden een dorpenbeleid voor Vlaanderen ontwikkelen. Ze...
Amper een op drie plattelandsbewoners wil extra bouwlaag in dorp
Slechts 54 procent van de dorpsbewoners wil dat er meer mensen in het dorp komen wonen. Dat blijkt uit ..., lees meer...
In Limburg: 1.000 Vlaamse plattelandsbewoners geven hun mening over de leefbaarheid van hun dorp (10 december 2016) - Limburgnieuws.be
Landelijke Gilden vroeg in de zomer van 2016 aan meer dan 1.000 Vlaamse plattelandsbewoners naar hun mening over de...
"Dorpsbewoner wil open ruimte, maar geen bouwtorens"
"Dorpsbewoner wil open ruimte, maar geen bouwtorens"
Dorpelingen willen wel meer volk maar niet meer huizen
Gemeentebesturen moeten vooral inzetten op meer open ruimte, vinden plattelandsbewoners. Hoogbouw en meer huizen in het...
Betonstop: Moeten we belonen om in de stad te gaan wonen?
De Vlaamse Bouwmeester en een de voorzitter van de Landelijke Gilden debatteren over de betonstop. Is de aanpassing van...
Betonstop: wordt wonen op het platteland duurder?
De ‘betonstop’ die de Vlaamse regering tegen 2040 wil invoeren, heeft heel wat gevolgen voor hoe en waar we...