Menu

Schapenhouders

Landelijke Gilden en Boerenbond hebben een specifieke werking voor Vlaamse schapenhouders, zowel voor professionelen als voor hobbyisten. Ontdek hier welke voordelen een lidmaatschap biedt aan schapenhouders.

Gratis nieuwsbrief

De nieuwsbrief ‘de Schapenhouder’ verschijnt viermaal per jaar. Hierin staat informatie over het houden en verzorgen van schapen, gewijzigde wetgeving, (veterinaire) actualiteiten en de geplande activiteiten die provinciaal of regionaal georganiseerd worden. Er worden ook regelmatig technische artikels gepubliceerd. Leden met een e-mailadres ontvangen de nieuwsbrief digitaal in kleur. Anderen ontvangen een papieren versie in zwart-wit.

NIEUW - Plaats een gratis advertentie!

Op zoek naar een ooi van een specifiek ras, een ram om nieuw bloed in je kudde te brengen, extra stalmateriaal, enz.? Plaats dan een gratis zoekertje op de website van Landelijke Gilden! Vul hier het formulier in en wij publiceren je zoekertje aan de rechterkant van deze pagina.

Vorming en voorlichting

Verspreid over Vlaanderen worden er verschillende vormingsavonden georganiseerd. Tijdens zo'n avond geeft een lesgever toelichting bij thema´s als voeding, wetgeving, dierziektes, enzovoort.

Studiereis

In bijna alle provincies wordt jaarlijks een studiereis ingericht waarbij bedrijven van andere schapenhouders of gerelateerde bedrijven worden bezocht in eigen land, Nederland of Duitsland.

Praktijkmoment

In sommige provincies bekijkt men tijdens een praktijkmoment een praktisch aspect binnen de schapenhouderij. Dit praktijkmoment gaat door op een daarvoor relevante locatie. Voorbeelden van praktijkmomenten uit het verleden zijn: huisvesting, moederloos opfokken van lammeren met behulp van drinkautomaat, lammeren levend en vervolgens geslacht beoordelen, versnijden van een lamskarkas, klauwverzorging, schereb, enz..

Wolinzameling

Jaarlijks organiseren we in de maand juli een wolinzameling in elke provincie. Alle leden schapenhouders
kunnen vrijblijvend de wol van hun schapen brengen en aan een vooraf bepaalde prijs verkopen.

Korting op vakblad Het Schaap

Leden krijgen 20% korting op het reguliere abonnementstarief van vakblad Het Schaap. Een proefnummer aanvragen of een abonnement afsluiten kan enkel via e-mail naar guido.staels@landelijkegilden.be.

Externe vertegenwoordigingSchapenhouders Landelijke Gilden

Landelijke Gilden en Boerenbond nemen deel aan diverse projectgroepen en zetelen in diverse structuren zoals het Sanitair Fonds Kleine Herkauwers en Praktijk Centrum Kleine Herkauwers. Door deze externe vertegenwoordiging worden de kansen en knelpunten voor de schapenhouderij gezocht en aangekaart.