Ruimtelijke planning

Geboeid door ruimtelijke planning in dorpen? Wat zijn aangename dorpspleinen, succesvolle dorpse woonprojecten of goede verdichtingsstrategieën? Voor ons is burgerparticipatie te sleutel! Lees er hier meer over.

Maquetteoefening tijdens workshop Booischot

Een goede en aangename inrichting van onze publieke ruimte in dorpen heeft een grote meerwaarde: het nodigt uit om te vertoeven, anderen te leren kennen… Dit is niet enkel belangrijk voor de stad, ook voor onze dorpen. 

Met onze plattelandsacademies, kleine en grote acties en projecten hebben we al heel wat stenen verlegt. Of het nu gaat over grote pleinherinrichtingen of de benutting van een restplekje in een wijk, we ijveren steeds voor mensenmaat en willen geen kille, architecturale afstandelijke inrichtingen. We geloven dat betrokkenheid van burgers, de mensen die echt gebruik zullen maken van de plek, hiervoor kan zorgen. Onze ervaring leert dat enkel met oog voor het toekomstig gebruik, bewaken van spontaniteit in het ontwerp én doelgroep overschrijdend denken men tot kwalitatieve resultaten kan komen.

Grote en kleine inspiratie uit onze werking

Raadhuis Meerle tijdens workshop Meerle ons dorp

Meerle, ons dorp

Van 2014 tot 2018 begeleidde ons toenmalig Innovatiesteunpunt de stad Hoogstraten om Meerle op een participatieve manier een nieuwe dynamiek te bieden.

Natuurlijk speelsplekje Heist-op-den-Berg in de wilgenhut

Buurtspeelplek

In het kader van 'Vergroen je voortuin' werd in de Moerenloopstraat te Heist-op-den-Berg een avontuurlijke buurtspeelplek ingericht.

Veerkrachtig Booischot - pop-up plein

Pop-up plein

Tijdens de zomer van 2018 werd een potentieel herinrichting van de kerkomgeving van Booischot uitgetest met een pop-up opstelling.

Bevraging in kader van dorpsatelier Ottenburg

Ottenburg

In 2018 ondersteunden we de inwoners van Ottenburg om bottom-up scenario's voor dorpskernversterking te ontwikkelen.

Een specifieke vraag? Kunnen we je op weg helpen? Contacteer één van onze experten rond dit thema!