Menu

Zoekertje plaatsen

Voorwaarden voor het plaatsen van een zoekertje

 

De aanbieder:

 • is lid Landelijke Gilden/Boerenbond;
 • kan het zoekertje enkel in eigen naam en als particulier gratis plaatsen;
 • mag in het zoekertje telkens maar één product vragen of aanbieden, een product dat onlosmakelijk in verband staat met schapen of het houden ervan;
 • mag eenzelfde zoekertje maar éénmaal doorgeven voor plaatsing;
 • mag in de titel of de tekst van het zoekertje geen verwijzingen naar websites of links naar websites opnemen;
 • moet het product en de eigenschappen van het product juist en duidelijk beschrijven in de titel en de tekst van het zoekertje;
 • moet de gewenste prijs vermelden of vermelden dat deze overeen te komen is;
 • is verantwoordelijk voor de inhoud van het zoekertje;
 • heeft nagekeken dat het gevraagde of aangeboden product volgens de geldende wet- en regelgeving verhandeld mag worden.

Landelijke Gilden:

 • verwerkt enkel zoekertjes die in het Nederlands opgemaakt werden en waarvan de adresgegevens juist zijn en volledig ingevuld werden (lidnummer, naam, voornaam, straat en nummer, postcode en gemeente) en op zijn minst één contactmogelijkheid bevat: een gsm-nummer, een telefoonnummer of een e-mailadres;
 • plaatst geen foto’s bij de zoekertjes;
 • zal naast titel en tekst van het zoekertje, enkel de naam, de voornaam, de provincie, de gevraagde prijs en de contactmogelijkheden publiceren;
 • mag het zoekertje een maand na de publicatiedatum, vermeld onder de titel van het zoekertje, verwijderen van de website;
 • mag zoekertjes weigeren die de bedoeling hebben om een onderneming of bedrijf te promoten of de producten van dat bedrijf;
 • kan de publicatie van aangeboden zoekertjes weigeren als er aan minstens één van de hierboven voorwaarden niet voldaan werd.
 • is niet verantwoordelijk voor geschillen die tussen aanbieder en de koper zouden ontstaan.

Door het insturen van dit formulier ben je akkoord met de hierboven beschreven voorwaarden voor het plaatsen van een zoekertje.

 

Landelijke Gilden vzw, Diestsevest 40 te 3000 Leuven, bewaart uw persoonsgegevens voor administratie en opvolging van haar activiteiten overeenkomstig ons algemeen privacybeleid. U heeft het recht op inzage en kan deze gegevens verbeteren of laten wissen. Meer info op www.landelijkegilden.be/privacy. U kan rechtstreeks contact opnemen via info@landelijkegilden.be.