Onze missie | Landelijke Gilden
Menu

Onze missie

Wie zijn wij?

Landelijke Gilden is er voor de bewoners van het platteland en hun gezin. Ook mensen met een hart voor het platteland die in of nabij de stad wonen, zijn welkom.
 
Landelijke Gilden wil al deze mensen verenigen om in solidariteit een breed maatschappelijk programma te realiseren.
Leden en bestuursleden komen op voor een leefbaar platteland en verdedigen hun belangen. Hun vrijwillige inzet wordt gestructureerd en ondersteund.
 
Dit alles gebeurt vanuit een open christelijke visie op mens en maatschappij.
 

Wat willen wij?

De eerste opdracht van Landelijke Gilden is het ondersteunen van plaatselijke afdelingen om een boeiend verenigingsleven vorm te geven. Veranderingen in het veld verplichten ons tot flexibiliteit en creativiteit in de organisatie van onze werking.
 
De tweede opdracht is het uitbouwen van een duurzame relatie met geëngageerde dorpsbewoners, in het bijzonder de leden van Landelijke Gilden en de talrijke vrijwilligers die een bestuursverantwoordelijkheid opnemen.
 
Ten derde wil Landelijke Gilden de inzet van plattelandsbewoners stimuleren om zelf actief mee te bouwen aan de ontwikkeling van het platteland als woon- en leefruimte, als werktuimte en als collectieve ruimte.
 
Ten vierde: Landelijke Gilden wil de vraag naar de zingeving van ons handelen levend houden, uitgaande van een waardeoriëntatie die aansluit op ons christelijk geloof, maar met een grote openheid en gastvrijheid voor andersdenkenden.